Styret i Sylvtjønn Vel for 2023

Styret består av 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg er det oppnevnt egen valgkomite, regnskapsfører og Webansvarlig. Styrets medlemmer sitter i 2 år av gangen.

 

Tittel Navn Hytteadresse Telefon Mail
Styreleder Bernt Tylden 78 91828819 betylden@online.no
Kasserer Njål A. Møller 134 92810986 snjaal@gmail.com
Sekretær Irene Nordrum Rakvåg 76 92413005 irerak70@gmail.com
Styremedlem Sveinung Larsen 86 37258994 sveinung.larsen@veidekke.no
1. Varamedlem Jorg Behrmann 3
2. Varamedlem Kåre Haugaas 58
Valgkomite 1 Ole Kristian Fiane 15 48138799 ocfiane@gmail.com
Valgkomite 2 Øyvind S. Finnerud 17 92233555 oyvind@finnerud.net
Revisor Jens L. Ugland 92 91169688 jlugland15@gmail.com
Webansvarlig
(Fra 2012 ->)
Vidar Wilhelmsen 23 47 31 55 14 vwilhelmsen@gmail.com