Styret i Sylvtjønn Vel forening for 2020

Styret består av 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg er det oppnevnt egen valgkomite, regnskapsfører og Webansvarlig. Styrets medlemmer sitter i 2 år av gangen.

 

Tittel Navn Hytteadresse Telefon Mail
Styreleder Jan Egil Nordgård 128 48 03 90 51 je.nord@online.no
Styremedlemmer Asbjørn Kleiv (Kasserer) 120 90 61 61 54 asbjorn.kleiv@online.no
  Knut L. Abrahamsen (Veien....) 31 35 52 77 04
97 18 35 39
knut.luraas.abrahamsen@gmail.com
  Knut Arne Tveit (Sekretær) 33 90 59 12 36 knut.arne.tveit@macgregor.com
  Berit Borge (Vara 1) 26 47 64 08 94 131047@gmail.com
  Svein M. Bjornes (Vara 2) 76 99 74 27 33 oystein.krogstad@politiet.no
Valgkomité Sverre P. Paulsen 108 91 56 27 53 sverrep@paulsen.nu
Marianne Thingstad 82
Revisor Jens L. Ugland 92 37 08 66 03
91 16 96 88
jlugland15@gmail.com
Web Vidar Wilhelmsen 23 47 31 55 14 vwilhelmsen@gmail.com