Styret i Sylvtjønn Vel for 2021

Styret består av 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg er det oppnevnt egen valgkomite, regnskapsfører og Webansvarlig. Styrets medlemmer sitter i 2 år av gangen.

 

Tittel Navn Hytteadresse Telefon Mail
Styreleder Sverre P. Paulsen 108 91 56 27 53 sverrep@paulsen.nu
Styremedlemmer Njål A. Møller (Kasserer) 134    
  Knut L. Abrahamsen (Veien....) 31 35 52 77 04
97 18 35 39
knut.luraas.abrahamsen@gmail.com
  Knut Arne Tveit (Sekretær) 33 90 59 12 36 knut.arne.tveit@macgregor.com
  Svein M. Bjornes (Vara 1) 76 99 74 27 33  
  Sveinung Larsen (Vara 2) 86    
Valgkomité Marianne Thingstad 82    
Ole Kristian Fiane 15
Revisor Jens L. Ugland 92 37 08 66 03
91 16 96 88
jlugland15@gmail.com
Web Vidar Wilhelmsen 23 47 31 55 14 vwilhelmsen@gmail.com