Styret i Sylvtjønn Vel for 2024

Styret består av 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg er det oppnevnt egen valgkomite, regnskapsfører og Webansvarlig. Styrets medlemmer sitter i 2 år av gangen.

 

Tittel Navn Hytteadresse Telefon Mail
Styreleder Bernt Tylden 78 918 28 819 betylden@online.no
Kasserer Njål A. Møller 134 928 10 986 snjaal@gmail.com
Sekretær Irene Nordrum Hareide 76 938 44 756 irerak70@gmail.com
Styremedlem Sveinung Larsen 86 372 58 994 sveinung.larsen@veidekke.no
1. Varamedlem Jorg Behrmann 3 +49 431314389
2. Varamedlem Svein Einar Lilleaasen 102 913 47 918
Valgkomite 1 Ole Kristian Fiane 15 481 38 799 ocfiane@gmail.com
Valgkomite 2 Øyvind S. Finnerud 17 922 33 555 oyvind@finnerud.net
Revisor Jens L. Ugland 92 911 69 688 jlugland15@gmail.com
Webansvarlig
(Fra 2012 ->)
Vidar Wilhelmsen 23 473 15 514 vwilhelmsen@gmail.com